Tällä kerralla kokeilimme biisien blokkausta Musatornin avulla. Ajatus oli se, että oppilaat kuuntelisivat itsenäisesti  tiettyä kappaletta ja kirjoittaisivat oman lapun kappaleesta. Jokaisella on kitaran ja basson lisäksi tukena myös koskettimet. Käytimme Beat Time -sovellusta, jonka avulla kappaleen saa hidastettua ja näin helpottaa sointujen kuulemista.  Aikaa meillä meni kuitenkin hyvän komppilappusovelluksen löytämiseen. Ensin käytimme Notionia, mutta koimme sen hankalaksi. Notion on nuotinnusohjelma iPadille, mutta koimme sovelluksen melko kömpelöksi.  Sen käyttäminen oli melko hidasta, eikä niin kätevä kuin esimerkiksi Sibelius. Kokeilimme myös LetsComp-sovellusta, mutta huonolla menestyksellä.Maailmamme aukesi komppilappujen tekemisen osalta, kun  löysimme iReal Pro:n. Emme tienneet, että sovelluksella voi kirjoittaa myös omia komppilappuja. Se on helppo käyttää, kun sovellusta hieman tutkii ja kokeilee. Opettaja voisi esimerkiksi tehdä komppilappujen pohjat valmiiksi oppilaille, jotta turhaan tahtiviivojen kirjoittamiseen mene aikaa. Olemme ehdottomasti sitä mieltä, että  iReal Pro on hyvä sovellus komppilappujen tekemiseen.

iReal Pro loi myös automaattisesti taustanauhan syötettyjen sointujen pohjalta. Sovelluksessa on mahdollisuus valita tyylilaji, jonka mukaan sovellus soittaa sointukierron (esim. rock, swing, latino, tango jne). Koimme, että kun oppilaat miettivät erilaisten sovitusten tekemistä, kyseisen ohjelman avulla he saattavat saada inspiraation erilaisten tyylilajien käyttämiseen ja oppivat samalla tunnistamaan erilaisia tyylilajeja. Myös transponointi onnistuu kätevästi. Iso plussa on myös sointujen soittaminen reaaliajassa, kun taustanauha soi, joten taustanauha  toimii siis samalla treeninauhana. Varsin monipuolinen ja käyttökelpoinen sovellus.Ainoa puute iReal Pro:ssa on se, että mollin saa merkattua ainoastaan miinusmerkillä, mikä saattaa sekoittaa joitain oppilaita. Tässä tilanteessa opettajan on siis tehtävä selväksi, että mollityyppisen soinnun voi merkitä monella eri tavalla, ja että eri musiikkityyleissä molli voidaan merkitä eri tavoin. Kysymykseksi jäi myös se, että saako iReal Pro:n toimimaan koskettimien kanssa...

Biisin blokkaus onnistuu hyvin Musatornin avulla, jos oppilaita on neljä. Entä sitten, kun oppilaita on enemmän ja mikä on rumpalin rooli? Emme keksineet, kuinka rumpalin saisi liitettyä biisin blokkaukseen mukaan Musatornin kautta. Emme myöskään löytäneet nopeaa ja helppokäyttöistä sovellusta, joka sopisi rumpujen yksikertaisten komppilappujen tekemiseen. Tällaiselle sovellukselle olisi ilman muuta tarvetta.

Vuorovaikutuksen ja yhteishengen puolesta Musatorni sopii erinomaisesti biisien blokkaukseen. Avun pyytäminen on helppoa, kun kaikki työskentelevät lähekkäin, ja Musatornin ympärillä on helppo osallistua muiden tekemiseen.

Mikä ohjeistus oppilaille annetaan kyseisen tehtävän osalta? Kuinka valmiit raamit annetaan? Miten paljon valmista, esimerkiksi valmiita tahtimäärät tai valmis pohja iReal:ssa?

Mielestämme mahdollisuudet ovat monet ja vaikeustason voi muokata ryhmittäin tai jopa jokaisen oppilaan taitotason mukaisesti. Ylipäätään biisien blokkaus on hyödyllinen taito, jota olisi hyvä opettaa myös peruskoulun musiikinopetuksessa edes jossakin määrin. Vaikka aihe voi olla haastava, voi blokkauksen opettelun aloittaa esimerkiksi kappaleista joista löytyy vain kahta-kolmea sointua, beattime sovelluksen hidastusta hyödyntäen.

Kokeilumme perusteella valitsisimme biisien blokkaukseen Musatornin ja siihen sovelluksiksi Beat time ja iReal Pro.  

Sisällön tarjoaa Blogger.