Toisella demokerralla testasimme perinteistä bändisoittoa Musatornilla. Viime syksyn ajan olemme yhtyesoiton jatkokurssin yhteydessä jo käyttäneet Musatornia bändisoitossa ja nyt tarkastelimme sitä enemmän pedagogisesta näkökulmasta.

Lähtökohtaisesti bändisoittoa voi Musatornilla lähestyä joko kuulokkeet päässä soittamalla tai kaiuttimista kuuntelemalla. Kuulokkeet mahdollistavat sekä itsenäisen oman soittimen opettelemisen että yhdessä soittamisen siten, että kaikki soiton osa-alueet kuuluvat selkeästi jokaiselle soittajalle. Ilman kuulokkeita soittaminen taas antaa idean siitä, miltä soitto kuulostaa live-tilanteessa. Kuulokkeilla ja ilman kuulokkeita soittaminen luovat yllättävän erilaisia oppimiskonteksteja.

Kokeilimme soittoa Sannin Hakuna matata -biisin tahtiin. Aloitimme ensin kuuntelemalla kappaleen, jonka jälkeen syötimme sen Beat Time -sovellukseen. Beat Timen avulla kappaletta pystyy joko hidastamaan tai nopeuttamaan ja jopa transponoimaan! Varsin kätevä ja monipuolinen sovellus oikeastaan ihan millä luokka-asteella tahansa. Yhdistämällä kuulokkeet Musatorniin kaikki voivat kuunnella yhdestä iPadista tulevaa kappaletta, transponoituna tai tempo muutettuna tai ilman, seuraten samalla vaikkapa lyriikoita tai sointukiertoa omilta iPadeltaan. Vaihtoehtoisesti jokainen pystyy tietenkin kuuntelemaan kappaleen myös omalta iPadiltaan - kuitenkin esimerkiksi kappaleen sävellajin ja halutun tempon kollektiivinen valitseminen, sekä yhdessä soitto kappaleen soidessa samanaikaisesti taustalla onnistuvat paremmin kaikkien kuunnellessa yhdessä.

Kuuntelemisen jälkeen jokainen voi aloittaa oman instrumenttinsa kanssa työskentelyn. Beat Timen avulla tempoa ja sävellajia voi säätää haluamakseen. Opettajan on helppo siirtyä oppilaasta oppilaaseen ja auttaa jokaista yksilöllisesti häiritsemättä muita. Kuulokkeet antavat jokaiselle soittorauhan ja sen luulisi hiljentävän kovimmatkin pulisijat edes hetkeksi... ;)

Yksin soittamisesta on luonnollista siirtyä yhdessä soittamiseen. Stemmoja voi harjoitella osan porukan kanssa sillä välin kun muut harjoittelevat tornilla. Musatornin avulla oppilaat voivat soittaa sekä kappaleen päälle että ilman sitä, ja jokaisen kuulokkeisiin voi liittää esimerkiksi metronomitikityksen pitämään pakettia kasassa!
Jälkiajatuksia

Musatorni toimii bändisoitossa mainiosti ja vuorovaikutus sen ympärillä työskenneltäessä on melko aukotonta. Soiton äänenvoimakkuuden säätäminen on ehdoton plussa ja myös miksaaminen sujuu kätevästi - kenenkään ei siis tarvitse halkaista tärykalvojaan, ja sekä oman että muiden soiton kuulee inhimillisellä voimakkuudella. Luokassa torneja voisi jopa olla kaksi, jolloin kaksi eri bändiä pystyisivät treenaamaan samanaikaisesti. Toisaalta yhdelläkin pääsee jo pitkälle, sillä tornin hauskuus piilee mm. siinä, että sen voi siirtää ihan mihin tahansa tilaan - bändisoitto voi onnistua jopa käytävässä luokan ulkopuolella kuitenkaan häiritsemättä muita oppitunteja!

Tällä kerralla käytimme viittä eri sovellusta: Beat Timea (kappaleen hidastus/transponointi), Scanneria (nuotin skannaus), Dropboxia (nuottien jakaminen ja selaaminen), Garageband (laulu, kitara, keyboard) sekä BIAS amp (kitara- ja bassovahvistin). Beat Time -sovellus on ehdottomasti tulevien musiikintuntien ykkönen transponointiin ja tempon muuntamiseen. Sovelluksen avulla syntyy hyvä “taustanauha” kappaleen harjoittelemiseen.

Ainut soittaja jonka roolia pohdimme on rumpali, joka on aina hieman erillään muista soittajista - tornin muodosta johtuen joku on jatkuvasti ainakin osittain selin rumpaliin. Musatornin voisikin sijoittaa mahdollisimman lähelle rumpuja, myös vuorovaikutuksen lisäämiseksi rumpalin ja muun bändin välillä.

Ilman kuulokkeita soittaminen toi hämmentäviä hetkiä, sillä oma soitto kuuluikin PA:sta eikä vahvistimesta soittajan vierestä. Akustinen kitara loi hilpeitä hetkiä iRigiin liitettynä BIAS ampin kanssa - soundivaihtoehtojen joukosta löytyi akustiselle kitaralle myös sähköinen särösoundi. “Perinteisen bändisoittajan” näkökulmasta katsottuna vaatii kenties myös hieman aikaa tottua siihen, että oman soittimen ääni ei kuulu viereisestä vahvistimesta, vaan joko kuulokkeista tai PA:sta.

Laitetuntemus on myös Musatornin käytössä äärimmäisen tärkeää ja tornin käyttöön on perehdyttävä kunnolla ajan säästämiseksi. Torniin liittyvät ominaisuudet ovat helposti käden ulottuvilla kunhan laite on täysin käyttäjän hyppysissä, mitä se ei meidän kohdallamme vielä aivan totaalisesti ole. Vaikeus ehkä liittyy myös sovellusten ja näiden ominaisuuksien riittämättömään tunnistamiseen, joten myös iPad laitteena on oltava hyvin hanskassa. Kun iPad ja Musatorni kaikkine laitteineen on käyttäjänsä hyppysissä, on sen käyttäminen mutkatonta avaten aivan uusia lähestymistapoja musiikintunneille.
Varsinaiset kurssin demokerrat polkaistiin käyntiin tutustumalla kahteen meille entuudestaan tuntemattomaan musiikkisovellukseen. Nämä sovellukset olivat looppauskone ja konemusiikkitaustojen tekemiseen tarkoitettu Sector ja tonaalisen musiikin harmonian opiskeluun luotu Mapping Tonal Harmony Pro. Lähdimme siis aivan ummikkoina tutkimaan sovelluksia ja pohtimaan samalla sitä, missä niitä voisi käyttää hyödyksi. Tarkoituksena oli myös kokeilla Musatornin soveltuvuutta ryhmätehtävissä ja vertaisoppimisen kannalta. Hypoteesi oli, että uuden musiikkiteknologian oppiminen helpottuu kun on tiimi, joka tutustuu samaan sovellukseen ja voi auttaa toinen toisiaan.

Käytännössä demo eteni niin, että jokainen meistä avasi musatornissa omalta iPadiltaan sovelluksen, laittoi kuulokkeet päähän ja alkoi tutustua sovelluksen saloihin. Hyödynsimme Youtuben tutorial-videoita ja kysyimme herkästi myös toisiltamme neuvoa. Kerroimme löydöksistämme ja jaoimme vinkkejä ja ideoita. Musatornin ympärillä olimme kätevästi kasvotusten ja toisen iPadille oli helppo vilkuilla.Mapping Tonal Harmony Pro -sovellus ei ensivaikutelmaltaan ole helpoimmasta päästä - vei jonkin aikaa, ennen kuin oivalsimme, miten se toimii tai mihin käyttötarkoituksiin sitä voi soveltaa. Meille kuitenkin selvisi, että sovelluksen avulla voi käydä läpi vaativankin tasoista teorian opiskelua. Sovellus tarjoaa monipuolisesti sekä helppojen että monimutkaisten sointujen opiskelua. Sovellus tarjoaa erilaisia sointuja valitseman sävellajin pohjalta. Oletussävellaji on C-duuri, mutta sitä pystyy muuttamaan itse. Soinnut saa näkymään reaalisointu- tai astemerkeillä ja näytön kulmassa on myös pianon koskettimiston kuva, josta näkyy, miten mikäkin sointu soitettaisiin pianolla.


Sovellusta testattuamme pohdimme, että se voisi sopia esimerkiksi edistyneempien pop/jazz-teoriaa opiskelevien oppilaiden käyttöön. Opettajan tulee kuitenkin hallita sovellus hyvin, jotta hän osaa hyödyntää sitä tarkoituksenmukaisesti opetuksessaan. Meillä heräsi myös ajatus siitä, että Mapping Tonal Harmony Pro:ta voisi ehkä hyödyntää myös säveltämisen ja luovan musiikillisen toiminnan yhteydessä. Sovelluksesta pystyy kuuntelemaan erilaisia sointukiertoja, joka edesauttaa omien melodioiden syntymistä ja kehittelemistä. Ainakin säveltämisen alkutaipaleella voi olla helpottavaa, että taustalla on jokin valmis sointukulku, jonka päälle sävelletään itse melodia.

Konemusiikkiohjelma Sector taas on tarkoitettu etenkin erilaisten elektronisten rumpubeattien luomiseen, joskin tähän ohjelmaan paremmin perehtymällä voi varmasti saada aikaan vaikka minkälaisia soundimaailmoja. Rumpubeat havainnollistetaan ympyrän muodossa, jotka koostuvat eri kokoisista palasista ja joista jokaisesta kuuluu erilainen ääni (usein perkussion omainen, mutta toisaalta ei läheskään aina!). Play-nappia painamalla ympyrän kehällä lähtee pyörimään valoimpulssi, joka jokaisen “ympyrän palan” kohdalle tultaessa soittaa palasen äänen ja siirtyy nopeasti seuraavaan. Näistä beatin palasista syntyy joko futuristinen tai vähemmän futuristinen elektroninen rumpukomppi. Beatin kestoa, sen osien määrää, äänen laatua ja tempoa pystyy muokkaamaan sormen näpäytyksellä tai pyöräytyksellä. Myös eri osien äänen painotusta pystyy helposti muokkaamaan. Siten sovelluksella pystyy luomaan hyvin uniikkeja ja erilaisia rumpukomppeja, jotka voivat rytmillisesti olla monimutkaisia, mutta jotka ovat kuitenkin ymmärrettävissä muodoissa.

Vaikka Sectorin idea on yksinkertainen, se tuskin soveltuu kaikista pienimmille oppilaille. Mietimme sovelluksen soveltuvan ennemminkin lukioon tai yläkouluun. Vaikka sovelluksen perusajatus on melko selvä, vaatii sen käyttäminen opettajalta tietynlaista asiantuntijuutta, ja elektronisen musiikin ja siihen liittyvien karaktäärien tunteminen ei liene pahitteeksi. Juuri elektronisen musiikin tekemiseen sovellus sopii varmasti mainiosti, jos opettaja on ajantasalla sovelluksen monimuotoisista mahdollisuuksista. Tämän nopeahkon testikäytön jälkeen saimme lähinnä vain pintaraapaisun sovellukseen - eniten sen soveltuvuudesta oppituntikäyttöön saa varmasti syvemmän perehtymisen kautta. Elektronisen musiikin soittamisen lisäksi sovellusta voi käyttää rumpukomppina oppituntitilateessa joko rumpujen tukena tai ihan sellaisenaan. Siten myös esimerkiksi improvisointi ja sävellys tämän sovelluksen kanssa voisi onnistua, samoin kuin edellisen sovelluksen kohdalla. Ylipäätään sovellus havainnollistaa hyvin rumpukompin, elektronisen tai akustisen, liikkuvat osat.


Musatorni on erinoimainen väline vertaisoppimisprosessissa. Syntyy tunne yhdessä tekemisestä, jota ei välttämättä olisi tapahtunut tilanteessa, jossa jokaisella olisi ollut oma iPad ja keskittynyt vain omaan tekemiseen, omassa pienessä kuplassaan. Musatornin fyysinen asetelma on lähtökohtaisestikin vuorovaikutteinen ja osallistujat ovat jatkuvasti enemmän tai vähemmän näköyhteydessä toisiinsa. Tämä inspiroi interaktioon osallistujien kesken ja johtaa mitä todennäköisimmin myös parempiin oppimistuloksiin.
Sisällön tarjoaa Blogger.