Musiikin teorian ja säveltapailun opiskelua Musatornilla ja iPadeilla

/
1 Comments
Viime aikoina on teknologian ja erityisesti iPad-sovellusten myötä tullut paljon uusia tapoja opiskella musiikin teoriaa ja säveltapailua, joita on kenties aikaisemmin perinteisissä muodoissaan musiikkioppilaitoksissa mielletty kohtalaisen kuiviksi aiheiksi. Neljännellä kokoontumiskerralla sukelsimme tähän maailmaan ja selvitimme erilaisten sovellusten ja Musatornin mahdollisuudet musiikinopetuksen ja säveltapailun opetuksessa.

Tutustuimme demon aikana seuraaviin sovelluksiin: Noteworks, Tenuto, Rhythm Training, Music4Kids ja Piano Companion.NoteWorks on hauska tapa oppia lukemaan nuotteja nopeammin ja tehokkaammin ja sovelluksessa on hyvät eriyttämismahdollisuudet. Sovellusta voidaan käyttää sellaisenaan koulun musiikinopetuksen tukena.Tenuto on ulkoasultaan varsin selkeä sovellus, jossa on paljonkin teoriasisältöä. Alakouluun sovellus ei oikein istu, vaan siitä on enemmän hyötyä yläkoulussa ja lukiossa - ehkä kuitenkin kaikkein eniten musiikkiopistoissa.Rhythm Training on simppeli, mutta toimiva tapa harjoitella erilaisia rytmikuvioita. Miinuksena mainittakoon, ettei sovellukseen voi syöttää omia rytmejä.Music4Kids on erittäin sympaattinen ja ulkoasultaan suorastaan ihastuttava sovellus, joka sopii hyvin alakoulumaailmaan ja yksinkertaisiin säveltapailuharjoituksiin.
Piano Companion on kattava ja monikäyttöinen, mutta ei välttämättä sekään koulumaailman sovellus. Sisältö vastaa paremmin musiikkiopistojen tarpeisiin.

Yhteenvetona voidaan siis todeta, että osa sovelluksista on mahdollista käyttää koulumaailmassa (joko sellaisenaan tai sovelletusti), kun taas osa sovelluksista soveltuu vaikeustasonsa ja kompleksisuutensa vuoksi paremmin musiikkiopiston puolelle. Opettajan täytyy perehtyä hyvin sovellusten mahdollisuuksiin ja erilaisiin käyttötapoihin ja pohtia millaisia tavoitteita hän haluaa sovelluksen avulla saavuttaa ja miten.

Näköjään lähes kaikissa sovelluksissa suurin toistuva ongelma on se, etteivät ne sellaisenaan oikein kannusta vuorovaikutukseen oppilaiden välillä. Kaikkia sovelluksia voidaan käyttää ilman Musatornia, mutta Musatornin ympärillä on myös mahdollista työskennellä itsenäisesti omassa rauhassa. Tämä voidaan kuitenkin nähdä haasteena, joka vaatii opettajalta luovuutta ja joustavuutta sovellusten käytössä ja vuorovaikutukseen kannustamisessa. Taitava ja aiheeseen perehtynyt opettaja keksii uusia käyttötapoja, eikä tyydy turvaamaan konventioihin.

Garagebandin ja Musatornin avulla voi tehdä vaikkapa sointukuunteluita. Yksi oppilas soittaa soinnun joko nuoteista tai pianokosketinkuvasta ja muut oppilaat yrittävät tunnistaa (onko duuri vai molli, kolmisointu vai nelisointu, jne?). Harjoitus toimii myös sointujen soittoharjoituksena. Samalla tavalla voidaan menetellä myös lyhyiden melodiapätkien tai intervallien kanssa. Yksi oppilas soittaa vapaavalintaisen “tehtäväkortin” (esim. opettajan tekemä harjoitus, laminoitu kortti). Muut oppilaat saavat yrittää soittaa perässä ja taitavimmat voivat yrittää nuotintaakin (vaikka Notionilla). Tehtävä mahdollistaa monipuolisen eriyttämisen.Teoria- ja säveltapailuaiheet tulee koulussa linkittää käytäntöön, jotta oppilaille ei jää liian pintapuolinen tai irrallinen kuva asiasta. Tästä hyvä esimerkki ja idea on “hiljainen nuotinlukuharjoitus”, joka voi olla peräisin soitettavasta kappaleesta. Oppilaat saavat harjoitella rauhassa Musatornin ympärillä ja itsenäisen harjoittelun jälkeen yrittää soittaa yhdessä - kuulostaako kappale siltä miltä pitääkin ja samanlaiselta?

Voidaan pohtia, kuinka paljon teoriaa ja säveltapailua kannattaa opettaa koulussa ylipäätään ja pitääkö opiskelun aina tapahtua niin sanotusti “pianokoskettimien kautta”? Blogiryhmässämme pohdittiin, että teorian tulisi tukea käytäntöä ja mieluiten niin, että pystyy yhdistämään molempia mahdollisimman mielekkäällä tavalla. Taitavalla kitaristilla on enemmän hyötyä teoreettisesta osaamisesta kitaralla ja “pianokoskettimien kautta” tapahtuva opiskelu saattaa kenties sekoittaa pakkaa enemmän kuin tukea soittamista. Musatorni mahdollistaa teoria-asioiden monimuotoisen ja omaehtoisen opiskelun sopivan isossa ryhmässä. Opettaja on kuitenkin avainasemassa opetuksen onnistumisen ja tavoitteiden saavuttamisen kannalta.


You may also like

1 kommentti:

  1. Wow thats very wonderful I actually have detected a replacement app stardew valley sprites
    this app is nice and that i have started viewing it.Thanks for the assistance and suggesting the matter i'll travel with it.Keep business and writing new article.

    VastaaPoista

Sisällön tarjoaa Blogger.